Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την απόφαση των Συντεχνιών ΣΗΔΗΚΕΚ – ΠΕΟ, ΔΕΟΚ,ΣΥΑΛΚ και ΣΥΠΥΑΛΚ της Αρχής Λιμένων να απέχουν από σήμερα 1/7/2015 σε επ΄αόριστο αποχή από κάθε υπερωριακή απασχόληση και σε 24 ώρη απεργία στις 17 Ιουλίου στο Λιμάνι Λεμεσού παραλύοντας τις εργασίες ολόκληρου του Λιμανιού.

Το ΚΕΒΕ κρούει για μια ακόμη φορά τον κώδικα του κινδύνου τόσο για τη λιμενική βιομηχανία όσο για την οικονομία ευρύτερα τονίζοντας ότι η κατάσταση δεν πάει άλλο.

Είναι αδιανόητο σε μια περίοδο όπου η οικονομία αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις από την παρατεταμένη κρίση, να εκδηλώνονται αυτές οι αχρείαστες, αδικαιολόγητες και καταστροφικές συμπεριφορές που το μόνο που κατορθώνουν είναι η υπονόμευση των προσπαθειών που καταβάλλονται για τροχοδρόμηση πορείας προς την ανάπτυξη.

Οι καταστροφικές επιπτώσεις επεκτείνονται με ζημιές εκατομμυρίων σε όλους σχεδόν τους κλάδους της οικονομίας (εμπόριο, βιομηχανία, εισαγωγές, εξαγωγές, υπηρεσίες) αφού με τα απεργιακά μέτρα θα παραλύσει όλη η λιμενική βιομηχανία.

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις αυτού του είδους, αναφέρει το ΚΕΒΕ, δε πρόκειται να αφεθούν να ματαιώσουν τους σχεδιασμούς των αποκρατικοποιήσεων, ως προαπαιτούμενο για ομαλή εξέλιξη του προγράμματος για την οικονομία, αλλά αντίθετα επιβεβαιώνουν την ανάγκη για αλλαγή στον τρόπο εργασιών και λειτουργίας των Λιμανιών.

Είναι εντελώς απαράδεκτο σε τόσο συχνά διαστήματα οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις της Αρχής Λιμένων μαζί ή μεμονωμένα να προσφεύγουν σε εκβιαστικές τακτικές για να διασφαλίσουν τα δήθεν κεκτημένα των μελών τους οι οποίοι απολαμβάνουν υπερπρονόμια.

Επιτακτική και άμεσα προβάλλει η ανάγκη για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων έναντι όσων δεν συνειδητοποιούν την επικίνδυνη πορεία που ακολουθούν που μόνο καταστροφική οπισθοδρόμηση μπορούν να επιφέρουν στην οικονομία και το κοινωνικό σύνολο.

Το ΚΕΒΕ αποδοκιμάζοντας για ακόμα μια φορά την τακτική αυτή των Συντεχνιών και επισημαίνοντας το γεγονός ότι τα Κυπριακά Λιμάνια δεν μπορούν να πληγούν με νέες απεργίες καλεί τις μεμονωμένες Συντεχνίες να άρουν αμέσως τα απεργιακά μέτρα και την κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλία ώστε τα λιμάνια μας να εργαστούν απρόσκοπτα καθότι ο χρόνος της πλήρους παράλυσης της λιμενικής βιομηχανίας δεν είναι μακριά.

Ο ετσιθελισμός, οι εμμονές και οι απηρχαιωμένες απόψεις δεν μπορούν να βάλουν φρένο στον εκσυγχρονισμό των δομών και του μοντέλου της οικονομίας μας.