Κάθε ρεκόρ σπάνε οι αυξήσεις στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών, επιβαρύνοντας αισθητά τα νοικοκυριά της Κύπρου.

Περισσότερα