Η Γερμανία δεν κέρδισε τυχαία τον τίτλο της ατμομηχανής της Ευρώπης. Τόσο τα καλά χρόνια του ευρώ όσο και μέσα από τις αλλεπάλληλες κρίσεις των τελευταίων 15 ετών, ως όχι απλά η μεγαλύτερη, αλλά η πλέον ανθεκτική οικονομία «οδηγούσε» την ανάπτυξη και είχε ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων. Και μπορεί η στάση αυτή να είχε πυροδοτήσει κριτική περί «γερμανικής ηγεμονίας», αλλά αυτό που συμβαίνει σήμερα ανησυχεί πολύ περισσότερο. Η γερμανική οικονομία έχει παγιδευτεί σε ύφεση και η κυβέρνηση Σολτς κοιτάζει προς τα μέσα.

Περισσότερα