Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Πύλη Πληροφοριών Τμήματος Τελωνείων “Customs InfoGate” Κατάσταση Φορτωτικής στο Μανιφέστο.

Θ (178)