Με εκτροχιασμό κινδυνεύει η οικονομική ανάκαμψη ολόκληρης της Ευρώπης ένεκα του πολέμου στην Ουκρανία, με τις αυξήσεις στην ενέργεια και την απορρύθμιση στο εμπόριο να απειλούν με αποσταθεροποίηση τις επιχειρήσεις στην Ε.Ε.

Περισσότερα