Δεν αναμένονται ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις για την Κύπρο ως επενδυτικό προορισμό και κέντρο παροχής υπηρεσιών, από τη συμφωνία που επιτεύχθηκε την περασμένη Παρασκευή στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για καθορισμό ελάχιστου παγκόσμιου φορολογικού συντελεστή 15%.

Περισσότερα