Σημαντικό μέρος της παγκόσμιας αγοράς χρηματοοικονομικών μέσων αποτελούν πλέον τα επενδυτικά ταμεία και οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων, προσελκύοντας μεγάλο όγκο επενδύσεων και αποτελούν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, συμβάλλοντας στην υλοποίηση έργων και στην οικονομική ανάπτυξη.

Περισσότερα