Ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας βρίσκεται στον πυρήνα της πρωτοφανούς προσπάθειας ανάκαμψης της ΕΕ, του σχεδίου «Next Generation EU» των 750 δισεκατομμυρίων € που συμφωνήθηκε από τους ηγέτες της ΕΕ τον Ιούλιο του 2020. Χάρη στον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, τα κράτη μέλη είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, ενώ παράλληλα οι οικονομίες τους θα προχωρήσουν στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση ώστε να γίνουν πιο βιώσιμες και ανθεκτικές. Συγκεκριμένα μέσω του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας η ΕΕ θα διαθέσει 672,5 δισεκατομμύρια €, υπό μορφή επιχορηγήσεων και δανείων, σε δημόσιες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις στα 27 κράτη μέλη.

Περισσότερα