Πυρά κατά του υπουργού υγείας Φίλιππου Πατσαλή εξαπολύει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας(ΟΑΥ) με αφορμή αναφορές του στα ΜΜΕ.

«Ο ΟΑΥ απορρίπτει τις προσβλητικές αναφορές του υπουργού υγείας στο προσωπικό και κατ’ επέκταση του ΔΣ του οργανισμού με τις οποίες επιχείρησε να απαξιώσει και να μηδενίσει το έργο που έχει επιτελέσει μέχρι σήμερα για την εφαρμογή του γενικού σχεδίου υγείας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Οι ισχυρισμοί αποτελούν μια ακόμα προσπάθεια μετάθεσης των ευθυνών από τον υπουργό υγείας και επίρριψης της ευθύνης εκτροχιασμού της εφαρμογής του ΓεΣΥ στον οργανισμό», προστίθεται.

Ο ΟΑΥ επαναλαμβάνει για μια ακόμα φορά ότι η ουσία του θέματος για τις συνεχείς αναβολές εφαρμογής του ΓεΣΥ είναι η αλλαγή της φιλοσοφίας και του περιεχομένου των σχεδιασμών που έχουν γίνει και η προώθηση της εφαρμογής ενός νέου πολυ-ασφαλιστικού συστήματος.

«Είναι δε φανερό ότι αυτός είναι ο πραγματικός λόγος για την καθυστέρηση στην κατάθεση της νομοθεσίας και τη νέα αναβολή των χρονοδιαγραμμάτων εφαρμογής του ΓεΣΥ», επισημαίνεται.

Σε ό,τι αφορά στο σύστημα πληροφορικής, αναφέρεται ότι «ο υπουργός υγείας έχει τύχει ενδελεχούς ενημέρωσης από τον οργανισμό για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του συστήματος πληροφορικής του ΓεΣΥ με βάση τις πληροφορίες που έδωσαν οι δύο συμμετέχουσες εταιρείες στα πλαίσια του ανταγωνιστικού διαλόγου».

Ο ΟΑΥ επισημαίνει ότι η ριζική αλλαγή της φιλοσοφίας και του συμφωνημένου πλαισίου του ΓεΣΥ και η προώθηση της εφαρμογής πολυ-ασφαλιστικού συστήματος εξυπακούει, μεταξύ άλλων, τον εξ υπαρχής νέο σχεδιασμό του ΓεΣΥ, τη διενέργεια νέων αναλογιστικών και άλλων μελετών και προϋποθέτει την επίτευξη μιας ευρείας κοινωνικής συναίνεσης.

«Λαμβάνοντας δε υπόψη τις αντιδράσεις από το σύνολο σχεδόν των πολιτικών κομμάτων και των εμπλεκόμενων φορέων που έχει προκαλέσει η προώθηση της εφαρμογής πολυ-ασφαλιστικού συστήματος, ο ΟΑΥ προειδοποιεί ότι ο κίνδυνος της επ’ αόριστον αναβολής της εφαρμογής του ΓεΣΥ και της ολοκληρωτικής κατάρρευσης του τομέα της υγείας είναι προδιαγεγραμμένος», τονίζεται.

Ο οργανισμός θεωρεί ότι ο υπουργός πρέπει να προχωρήσει άμεσα και χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή στις απαιτούμενες ενέργειες για την κατάθεση και ψήφιση του νομοθετικού πλαισίου για την εφαρμογή του ΓεΣΥ όπως έχει σχεδιαστεί και συμφωνηθεί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.