Πτώση παρουσιάζουν οι συνολικές εισαγωγές αλλά και εξαγωγές κατά τον μήνα Μάη σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρσι.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Στατιστική Υπηρεσία, με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Μάιο 2019, οι συνολικές εισαγωγές ήταν €695,9 εκ. σε σύγκριση με €839,9 εκ. τον Μάιο 2018. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. τον Μάιο 2019 ήταν €460,0 εκ. σε σύγκριση με €530,6 εκ. τον Μάιο 2018. Οι εισαγωγές από Τρίτες Χώρες τον Μάιο 2019 ήταν €235,8 εκ. σε σύγκριση με €309,3 εκ. τον Μάιο 2018.

Οι συνολικές εξαγωγές τον Μάιο 2019 ήταν €254,3 εκ. σε σύγκριση με €461,1 εκ. τον Μάιο 2018. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. τον Μάιο 2019 ήταν €112,9 εκ. σε σύγκριση με €108,8 εκ. τον Μάιο 2018. Οι εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες τον Μάιο 2019 ήταν €141,4 εκ. σε σύγκριση με €352,3 εκ. τον Μάιο 2018.

Οι συνολικές εισαγωγές τον Μάιο 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €61,0 εκ. σε σύγκριση με €189,7 εκ. τον Μάιο 2018. Οι συνολικές εξαγωγές τον Μάιο 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €27,9 εκ. σε σύγκριση με €177,5 εκ. τον Μάιο 2018.