Παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον των αρμόδιων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών η Ετήσια  Έκθεση των ελεγκτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2020, από το Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Λάζαρο Λαζάρου.

Περισσότερα