Η Κύπρος είναι πρώτη στην απορρόφηση κονδυλίων στο ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης με ποσοστό της τάξης του 50% σε σύγκριση με 29% που είναι ο μέσος όρος. Αυτό ανέφερε ο Λάζαρος Λαζάρου, μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος επέδωσε σήμερα την ετήσια έκθεση του μέλους στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.Περισσότερα