Την πρώτη επιχειρηματική αποστολή και Φόρουμ στη Σιγκαπούρη πραγματοποίησε το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών (ΥπΟικ), με τη στήριξη του επιχειρηματικού συνδέσμου Κύπρου – Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ασίας, ο οποίος λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΚΕΒΕ.

Περισσότερα