Σας πληροφορούμε ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοίνωσε την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων (Προκήρυξη 2023) το οποίο αναμενόταν από τον επιχειρηματικό κόσμο.

Περισσότερα