Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι πραγματοποιείται μελέτη για την εναλλακτική επίλυση διαφορών από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή (ΕΚΚ) Κύπρου, το οποίο λειτουργεί στα γραφεία της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Περισσότερα