Η ΕΛΔΥΚ επιθυμεί όπως ενημερώσει τα Μέλη του ΚΕΒΕ ότι προκήρυξε διαγωνισμό για την προμήθεια Εφόφιων – Υλικών και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλουν τις προσφορές τους.

Περισσότερες πληροφορίες