Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για το Πρόγραμμα κατανομών των δασμολογικών ποσοστώσεων.

DPO(88) ANTIKATASTASI