Μέσα στα πλαίσια του θεσμού των Επιχειρηματικών Αποστολών, το ΚΕΒΕ και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας μετά από διαβούλευση με φορείς και μέλη έχουν καταλήξει σε προκαταρκτικό πρόγραμμα των Επιχειρηματικών Αποστολών για το 2020.

Περισσότερα