Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψε το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) με το Επιμελητήριο της Κούβας, στο πλαίσιο της στρατηγικής του οργανισμού για εξωστρέφεια και ενίσχυση των διμερών εμπορικών του σχέσεων.

Περισσότερα