Το ΚΕΒΕ σας ενημερώνει για τα πρωτόκολλα και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργού Υγείας αναφορικά με τη διοργάνωση συνεδρίων, εκδηλώσεων και εμπορικών εκθέσεων.

Διοργάνωση Συνεδρίων/Εκδηλώσεων

Διοργάνωση Εμπορικών Εκθέσεων 

Κατευθυντήριες Οδηγίες