Πρωτοβουλία για εγκαθίδρυση αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ Λάρνακας και Αλεξανδρούπολης, αναλαμβάνει ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου – Ελλάδας, που βρίσκεται κάτω από τη δύναμη του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ).

Περισσότερα