Με στόχο να αποφευχθούν χρηματικές κυρώσεις κατατέθηκαν στην Βουλή εναρμονιστικά νομοσχέδια χωρίς να τύχουν του απαραίτητου νομοτεχνικού ελέγχου. Η προχειρότητα έγκειται στην προσπάθεια των Αρχών της εκπρόθεσμης εναρμόνισης με τις ευρωπαϊκές οδηγίες καθώς έχουν ληφθεί προειδοποιητικές επιστολές από την ΕΕ για χρηματικές ποινές.

Περισσότερα