Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Προσωρινή αποδοχή αντιγράφων των εγγράφων βεβαίωσης του ενωσιακού χαρακτήρα.

ΔΜ (193)