Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα μέλη του με εγκύλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείου για την Προσωρινή αναστολή των δασμολογικών προτιμήσεων στα πλαίσια του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων (GSP) όσον αφορά ορισμένα προϊόντα καταγωγής Καμπότζης.

K (165)