Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Προσχώρηση της Ουκρανίας στις Συμβάσεις περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης.

ΔΜ(196)