Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του το προσχέδιο του Σχεδίου Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Στόχος του Σχεδίου είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος σε συνάρτηση με την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Ενθαρρύνονται επενδυτικές πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση του εμπλουτισμού της σύνθεσης του τουριστικού προϊόντος καθώς και του εκσυγχρονισμού και βελτίωσής του.

Διαβάστε περισσότερα