Προσφυγή στο Ανώτατο λόγω της μείωσης των χονδρικών τιμών των φαρμάκων κατά 8.5% αποφάσισαν οι Φαρμακέμποροι κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου τους.

Περισσότερες πληροφορίες