Το ΚΕΒΕ σας ενημερώνει με την ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με την Προστασία των Εργαζομένων από τη θερμική Καταπόνηση.

Περίσσοτερα