Βάση των τελευταίων γεωπολιτικών εξελίξεων, η ανάγκη για διεύρυνση και διαφοροποίηση των εμπορικών και επενδυτικών εταίρων της Κύπρου είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Προς αυτή τη κατεύθυνση βαδίζει και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, όπου με διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώνονται εγχώρια αλλά και στο εξωτερικό, καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια να εξεύρει νέους εμπορικούς εταίρους για τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας.

Περισσότερα