Την απόφαση της κυβέρνησης για παράταση του Σχεδίου Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων και τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος που αφορά τις αναπτύξεις γηπέδων γκολφ χαιρετίζουν, με κοινή ανακοίνωσή τους το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων.

«Η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος που αφορά τις αναπτύξεις γηπέδων γκολφ και η παράταση του Σχεδίου Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων», αναφέρει η ανακοίνωση, «είναι μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση, που καθιστά τον συγκεκριμένο τομέα πιο ελκυστικό και φιλικό για επενδύσεις».

Στην ανακοίνωση τονίζεται επίσης, πως οι αλλαγές στο υφιστάμενο πλαίσιο είναι αναγκαίες, καθώς αριθμός σημαντικών έργων, για τα οποία έχει εκφρασθεί πρόθεση αξιοποίησης του Σχεδίου Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων, αφορά μεγάλες και σύνθετες αναπτύξεις, για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος ετοιμασίας σχεδίων από τους επενδυτές, αλλά και εξέτασης τους από τις αρχές του κράτους.

«Τα γήπεδα γκολφ αναβαθμίζουν και εμπλουτίζουν το τουριστικό προϊόν της Κύπρου, αλλά και τις εμπειρίες που προσφέρονται στους επισκέπτες, βοηθώντας έτσι ώστε να καταστεί η Κύπρος ελκυστικός τουριστικός προορισμός», καταλήγει η ανακοίνωση.