Το ίδρυμα “Ανδρέας Πάνου Λανίτης” στα πλαίσια της κοινωνικής αποστολής του ανακοινώνει την προκήρυξη έξι υποτροφιών €2.000 έκαστη διάρκειας ενός έτους για μεταπτυχιακές σπουδές σε επίπεδο Μάστερ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Περισσότερα