Αναφερόμαστε στο πιο πάνω θέμα και σας πληροφορούμε ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) διοργανώνει και φέτος το διαγωνισμό Παραδειγμάτων Καλής Πρακτικής, ο οποίος θα καλύπτει παραδείγματα για όλα τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Περισσότερα