Σας πληροφορούμε ότι το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, έχει προχωρήσει με την προκήρυξη διαγωνισμού (πλειστηριασμός), για τη χορήγηση δικαιώματος χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων για την ίδρυση και λειτουργία δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η οποία δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας 7/1/2022.

Περισσότερα