Διαγωνισμό έκθεσης ιδεών ανάμεσα σε φοιτητές των πανεπιστημίων στην Κύπρο με θέμα “Cyprus-Russia Business Relationships – The way forward” προκηρύσσουν ο Κύπρο – Ρωσικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος και το ΚΕΒΕ. Ο διαγωνισμός θα λήξει στις 26 Φεβρουαρίου 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα. Νιόβη Παρισινού στο τηλέφωνο 22889710 και email: parisinou@ccci.org.cy για περισσότερες πληροφορίες.

Τον διαγωνισμό στηρίζουν η PWC και η Τράπεζα Κύπρου.