Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, μας ενημέρωσε σχετικά με την πιο πάνω Οδηγία και τις απαιτήσεις σήμανσης σύμφωνα με το άρθρο 7 της Οδηγίας που αφορά τα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης.

Περισσότερα