Σεμινάριο με θέμα “Πρακτική εφαρμογή εργατικής νομοθεσίας από τις επιχειρήσεις” διοργανώνει το ΚΕΒΕ την Πέμπτη 23 Απριλίου 2015 στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία και την Πέμπτη 7 Μαΐου στα Γραφεία του ΕΒΕ Αμμοχώστου στο Παραλίμνι.

Ο βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τις πρακτικές εφαρμογές των κυριότερων νόμων που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και των προσωπικών δεδομένων στο χώρο εργασίας και να αποκτήσουν την ικανότητα να εφαρμόζουν αυτούς τους νόμους στις δικές τους επιχειρήσεις ή τις επιχειρήσεις που διευθύνουν ή και εργάζονται. Παράλληλα, το σεμινάριο αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της ικανότητας των συμμετεχόντων να αντιμετωπίζουν και να
επιλύουν προβλήματα εργασιακών σχέσεων στις επιχειρήσεις όπου ασχολούνται. Τέλος, το σεμινάριο έχει σαν στόχο του την ενημέρωση των εκπαιδευομένων αναφορικά με τις τροποποιήσεις των σχετικών νομοθεσιών, όπως η πρόσφατη τροποποίηση του νόμου και την εισαγωγή νέων νόμων που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις στο επίπεδο της επιχείρησης. Το πρόγραμμα έχει προσαρμοστεί με βάση την ανταπόκριση και τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες