Το συνέδριο “How safe is your business” στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία καθώς κατόρθωσε να συγκεντρώσει μία πολυτομεακή ομάδα εμπειρογνωμόνων με εμπειρία και γνώση στον ευρύτερο τομέα της ασφάλειας πληροφοριών οι οποίοι επιχείρησαν να σκιαγραφήσουν τους ψηφιακούς κινδύνους στους οποίους εκτίθενται καθημερινά οι επιχειρήσεις. Μέσα από τις παρουσιάσεις προτάθηκαν λύσεις οι οποίες θα συνεισφέρουν στην αύξηση του επιπέδου ασφαλείας των δεδομένων της επιχείρησης σε μία εποχή όπου τουλάχιστον το 43% των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στοχοποιείται από κυβερνοεπιθέσεις.

Παρακάτω,  καταγράφονται τα σημαντικότερα πορίσματα από το συνέδριο

• Η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο για μία επιχείρηση η οποία προσβλέπει στη βιωσιμότητά της και την αύξηση του κέρδους της.
• Οι δυνατότητες που παρέχει η ψηφιακή τεχνολογία στις επιχειρήσεις συνοδεύονται από πολλαπλούς και διαρκώς εξελίξιμους κινδύνους που καθιστούν τις επιχειρήσεις ευάλωτες.
• Η λίστα των πιθανών κινδύνων και απειλών είναι ανεξάντλητη και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: Ransomware, Cryptolockers, Denial-of-service attacks (DoS), Phishing scams, Spam.
• Η κυβερνοαπειλή μπορεί να προέρχεται από εξωτερικές πηγές (π.χ. χάκερς) ή ακόμη και από εργαζόμενους εντός της ίδιας της επιχείρησης
• Τα κίνητρα των κυβερνοεπιθέσεων ποικίλουν όπως επίσης και το είδος των πληροφοριών.
που επιδιώκει ο δράστης να προσπελάσει: πληροφορίες σχετικά με αναδυόμενες τεχνολογίες, τραπεζικές κάρτες, επιχειρηματικές συμφωνίες, προσωπικά δεδομένα πελατών και συνεργατών.
• Η άμυνα των επιχειρήσεων απέναντι στις διαρκώς ανελισσόμενες ψηφιακές απειλές περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: στρατηγική για την προστασία των πληροφοριών, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων, πρότυπα ασφαλείας, ανεξάρτητο εσωτερικό τμήμα
ασφάλειας κεντρικών συστηµάτων πληροφορικής, εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού (π.χ. antivirus, breach detection systems, access control systems), αγορά υπηρεσιών από επιχειρήσεις εξειδικευμένες στην παροχή λύσεων κυβερνοασφάλειας.