Εσωκλείεται κατάλογος του Επιμελητηρίου της Σρι Λάνκα με τα στοιχεία εταιρειών εισαγωγής/εξαγωγής προϊόντων, για πιθανή συνεργασία.

Περισσότερες πληροφορίες