Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020, το εποχικά προσαρμοσμένο ισοζύγιο πληρωμών της ΕΕ κατέγραψε πλεόνασμα 75,6 δισεκατομμυρίων ευρώ (2,2% του ΑΕΠ), μειωμένο από πλεόνασμα 87,6 δισεκατομμυρίων ευρώ (2,9% του ΑΕΠ) το δεύτερο τρίμηνο του 2020 και από πλεόνασμα 100,3 δισεκατομμυρίων ευρώ (2,9% του ΑΕΠ) το τρίτο τρίμηνο του 2019, σύμφωνα με εκτιμήσεις που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερα