Το ΚΕΒΕ, ως μέλος του Enterprise Europe Network, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (Κλάδος Χημικών Ουσιών) και το ΕΒΕ Λεμεσού διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία στις 4 Ιουλίου 2017 στη Λεμεσό σεμινάριο για την ενημέρωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε σχέση με την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των χημικών ουσιών και μειγμάτων σε καταναλωτικά προϊόντα.

Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου παρουσιάστηκαν οι πρόνοιες του Κανονισμού CLP σε σχέση με:
• Τα νέα κριτήρια για την ταξινόμηση και επισήμανση του κινδύνου,
• Τις αλλαγές στα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας (ΔΔΑ)
• Το περιεχόμενο των ετικετών στις συσκευασίες χημικών προϊόντων και
• Το Ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης – Βάση δεδομένων του ECHA

Επιπλέον, οι παρευρισκόμενοι είχαν την δυνατότητα μέσα από διάφορα παραδείγματα, και κυρίως προβλήματα που εντόπισε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας κατά την διάρκεια επιθεωρήσεων στην Κυπριακή αγορά, να αντιληφθούν τα λάθη που γίνονται σχετικά με την ταξινόμηση, την επισήμανση και την σήμανση στη συσκευασία των χημικών προϊόντων.

Ενδεικτικά αναφέρθηκαν τα πιο κάτω προβλήματα:
1. Μη ικανοποιητική σήμανση (απουσία συμβόλων κινδύνου, φράσεων κινδύνου κλπ).
2. Σήμανση όχι στην ελληνική γλώσσα.
3. Μικρό μέγεθος ετικετών σε σχέση με τη συσκευασία.
4. Μικρά εικονογράμματα κινδύνου, ασπρόμαυρα, γράμματα δυσανάγνωστα και πολύ μικρά ή διπλή σήμανση.
5. Διαφορετικά σύμβολα κινδύνου.
6. Μη αναγραφή επικίνδυνων συστατικών.
7. Απουσία κατάλληλης συσκευασίας εκεί που απαιτείται (πώμα ασφαλείας, ανάγλυφη τριγωνική επισήμανση).
8. Μη αναγραφή υπεύθυνου διάθεσης στην αγορά.
9. Απουσία Δελτίων Δεδομένων Ασφάλειας (ΔΔΑ) – απουσία ΔΔΑ στην ελληνική.
Στο Σεμινάριο έγινε επίσης παρουσίαση του Δικτύου Enterprise Europe Network, με στόχο οι παρευρισκόμενοι να ενημερωθούν για τις δυνατότητες διεθνοποίησης, ανάπτυξης και χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν 48 άτομα (διευθυντικά στελέχη και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων) από τον ιδιωτικό τομέα.

Όλες οι παρουσιάσεις υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:
http://bsccyprus.org.cy/parousiaseis-apo-to-seminario-pliris-efarmogi-tou-kanonismou-clp-pos-epireazontai-oi-kypriakes-epicheiriseis/