Συνάντηση με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού είχε το ΚΕΒΕ στη βάση υπομνήματος που υπέβαλε αναφορικά με θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της επιτροπής.

Πιο συγκεκριμένα συζητήθηκαν τα πιο κάτω θέματα:

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

1. Επέκταση της χρονικής περιόδου των μισθώσεων σε βιομηχανικά τεμάχια στις Β.Π.

2. Διαδικασία απόκτησης αδειοδότησης για υπομίσθωση τεμαχίου σε Βιομηχανική Περιοχή

ΕΜΠΟΡΙΟ

1. Άνιση Μεταχείριση και Αθέμιτος Ανταγωνισμός / Ισονομία Μεταξύ Εμπορευομένων

2. Σημάνσεις Προϊόντων

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
1. Προβλήματα ακαλαισθησίας και ευπρέπειας στις Τουριστικές Περιοχές

2. Αποτελεσματικότερη Αστυνόμευση

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Υψηλό κόστος αγοράς ενέργειας και συγκεκριμένα ηλεκτρισμού

2. Υιοθέτηση καλών ενεργειακών πρακτικών
Αφού έγινε λεπτομερής ανταλλαγή απόψεων συμφωνήθηκε όπως κατατεθούν από μέρους του ΚΕΒΕ πρόσθετες πληροφορίες σε κάποια από τα θέματα που συζητήθηκαν.
Αποφασίστηκε όπως συγκληθεί νέα σύσκεψη πριν τις θερινές διακοπές της Βουλής προκειμένου να τροχιοδρομηθούν συγκεκριμένες ενέργειες για την επίλυση των πιο πάνω θεμάτων.