Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τα περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη.

ΑΠΚ ΛΙΒΥΗ (41)