Το Τμήμα Τελωνείων ενημερώνει σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη.

Περισσότερες πληροφορίες