Τροποποιείται ο κανονισμός που αφορά την επιβολή συγκεκριμένω περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων φυσικών και νομικών προσώπων που συνδέονται με τις οργανώσεις Isil και Αλ Κάιντα.

Εκτελεστικός Κανονισμός 2016/1641 12 Σεπτεμβρίου

Εκτελεστικός Κανονισμός 2016/1683 19 Σεπτεμβρίου

Εκτελεστικός Κανονισμός 2016/1739 29 Σεπτεμβρίου