Το Συμβούλιο της ΕΕ αποφάσισε την αναστολή των περιοριστικών μέτρων κατά δύο οντοτήτων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν.

Περισσότερες πληροφορίες