Η Επιτροπή Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προέβη σε τροποποίηση στον κατάλογο κυρώσεων έναντι της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας.

Περισσότερες πληροφορίες