Τα περιοριστικά μέτρα κατά της Δημοκρατίας της Γουινέας παρατείνονται μέχρι τις 27 Οκτωβρίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες