Σύμφωνα με το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, επιπρόσθετα αγαθά καθορίζονται για τα οποία θα ισχύουν απαγορεύσεις όσον αφορά τη μεταφορά, την προμήθεια και την παροχή τεχνικής βοήθειας προς την Βόρειο Κορέα.

Περισσότερες πληροφορίες