Το Τμήμα Τελωνείων ενημερώνει σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα ΕΕ λόγω της κατάστασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

Περισσότερες πληροφορίες