Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τα Περιοριστικά μέτρα ΕΕ λόγω της κατάστασης στη Λιβύη.

ΑΠΚ – ΛΙΒΥΗ (42)